Công văn 1229/UBDT-PC Ủy Ban Dân Tộc xây dựng Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 – 2020

0
161
Công văn 1229/UBDT-PC Ủy Ban Dân Tộc xây dựng Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 – 2020

Kính gửi: ……………………………………………………………….

Thực hiện Chương trình số 1249a/CTPH-UBDT-BTP ngày 13/11/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp về phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 – 2020 và Kế hoạch số 314/KH-UBDT-BTP ngày 17/3/2020 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp về phối hợp thực hiện công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp năm 2020, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp đề nghị Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp 51 tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi xây dựng Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình số 1249a/CTPH-UBDT-BTP (có đề cương báo cáo kèm theo) gửi về Ủy ban Dân tộc (Vụ Pháp chế), gửi Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật), chậm nhất vào ngày 15/10/2020, để tổng hợp, đồng thời gửi vào hộp thư điện tử theo địa chỉ: vuphapche@cema.gov.vn, nguyenthanhhuong@moj.gov.vn.

Thông tin liên hệ: Đ/c Hằng, Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc. ĐT 024 37349443.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
– Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c);
– Các TT, PCN UBDT (để b/c);
– Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c);
– Cổng thông tin điện tử UBDT, BTP;
– Lưu: VT, Vụ PC UBDT, Vụ VĐCXDPL BTP.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

Hoàng Đức Thành

 

DANH SÁCH CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ CÓ CƠ QUAN LÀM CÔNG TÁC, SỞ TƯ PHÁP

Ban Dân tộc tỉnh An Giang

Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang

Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum

Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu

Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn

Phòng Dân tộc thuộc VPUBND tỉnh Bình Dương

Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

Ban Dân tộc tỉnh Bình Định

Phòng Dân tộc thuộc VPUBND tỉnh Long An

Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước

Ban Dân tc tỉnh Nghệ An

Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận

Phòng Dân tộc thuộc VP UBND tỉnh Ninh Bình

Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau

Ban Dân tc tỉnh Ninh Thuận

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng

Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

Ban Dân tc TP Cần Thơ

Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông

Ban Dân tc tỉnh Quảng Nam

Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Ban Dân tc tỉnh Quảng Ninh

Ban Dân tc tỉnh Gia Lai

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng

Ban Dân tộc TP Hà Nội

Ban Dân tc tỉnh Sơn La

Ban Dân tộc tỉnh Hà Tĩnh

Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Phòng Dân tộc thuộc VPUBND tỉnh Tây Ninh

Ban Dân tc tỉnh Thanh Hóa

Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên – Huế

Ban Dân tộc TP Hồ Chí Minh

Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh

Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa

Ban Dân tc tỉnh Vĩnh Long

Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái